Штампарија БАСТ основана је 1989. године у Београду као занатска радња за производњу и услуге у графичкој делатности.Временом смо проширили капацитете и прерасли у штампарију која поседује техничке могућности да одговори сваком захтеву у домену офсет и типо штампе као и комплетне дораде.

Поседујемо сопствени пословни простор, са паркингом, који се налази на Вождовцу у улици Кумодрашка 44.

До нас можете доћи градским превозом и то бројевима 18,25 и 39.